Piękny umysł
Rozwój intelektualny, fizyczny i społeczny dorosłych oraz seniorów
Łódź, 17 maja 2016
Wydział Filologiczny UŁ, Sala Rady Wydziału, ul. Pomorska 171/173

09.00-10.00 Rejestracja uczestników
   
10.00-10.15 Otwarcie konferencji
   
10.15-10.55 Wykład inauguracyjny.
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik
   
10.55-11.20 Projekt "Beautiful Mind" - wyzwanie dla realizatorów, wyzwanie dla trenerów.
Aleksandra Marciniak, Beata Wawrzyniak-Chrzanowska, Centrum Synergii Biznesu
   
11.20-11.40 "Po książkę dla wnuczka". Edukacja dorosłych i seniorów w zakresie oferty nowoczesnej książki dla dzieci.
dr Alina Brzuska-Kępa, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŁ
   
11.40-12.00 Seniorzy i Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK).
Monika Wachowicz, Piotr Szeligowski, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
   
12.00-13.00 Przerwa
   
13.00-13.15 Cyfrowa mądrość: kurs online i filmy instruktażowe - nowe media w pracy z dorosłymi.
Adam Chrzanowski, Centrum Synergii Biznesu
   
13.15-15.00 Ja się nie starzeję, ja się rozwijam.
Marek Szurawski