Prelegenci

Lista prelegentów według kolejności wykładów.
 

dpj

dr hab prof. UKW Dorota Podgórska-Jachnik

dr hab., profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  psycholog, pedagog specjalny, surdopedagog, logoped. Wieloletnia uczelniana rzeczniczka osób z niepełnosprawnością, doświadczenie doradcze w Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych i Poradni Wsparcia Psychospołecznego.

Autorka wielu publikacji nt. wsparcia społecznego, aktywizacji  i emancypacji osób z niepełnosprawnością, m.in. takich jak: Schizofrenia w kontekście nauk społecznych (2015, współaut.), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami (2014), Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (2014, współaut.), Prawo medyczne w przypadkach (2014, współaut.), Głusi. Emancypacje (2013, monografia habilitacyjna), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych (2009, red.).

 

bwc Beata Wawrzyniak-Chrzanowska

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów magisterskich na kierunku pedagogika zdrowia w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Od roku 2001 pełniła funkcje koordynatora i współautora kilkunastu programów przedakcesyjnych oraz programów UE, w tym Equal, EFS oraz POKL. Z powodzeniem od roku 2002 zrealizowała programy na rzecz grup defaworyzowanych m.in: Fundusz Współpracy: EuroDomy, My z Europą, Aktion Mensch (z partnerami z Niemiec), Sojusz Pracy (z UNDP).

W latach 2002-2006 sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Dziecka z Wadą Słuchu (NGO), podczas której koordynowała prace na rzecz powołania Instytutu i przeszkolenia kadry dydaktycznej w Johanes Vatter Schule we Friedbergu (Niemcy) za co w 2003 otrzymano nagrodę zespołową Ministra Pracy i Polityki Społecznej za utworzenie kompleksowej placówki edukacyjnej.

W latach 2003-2006 v-ce przewodnicząca i sekretarz I Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Łodzi. W latach 2010-2013 była koordynatorem i autorem programów dla Akademii Wieku Dojrzałego działającej przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Koordynowała 2 programy Grundtvig w latach: 2001-2013 i 2012-2014.

Obecnie jako trener technik szybkiego czytania i mnemotechnik prowadzi własną firmę szkoleniową CSB.

 

am

Aleksandra Marciniak

absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska ze specjalnością bibliotekoznawstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki.

Wieloletni dyrektor biblioteki uczelnianej. Jej zainteresowania naukowe to rozwój społeczeństwa informacyjnego, wpływem nowych technologii na życie współczesnego człowieka i edukacja permanentna.

Jest autorką ponad 20 artykułów w czasopismach naukowych i branżowych, a także redaktorem publikacji zbiorowej. W latach 2013-2014 pełniła funkcję koordynatora projektu Grundtvig. 

 

dr Alina Brzuska-Kępa

 

Monika Wachowicz

 

Piotr Szeligowski

 

ac

Adam Chrzanowski

Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży B2B, B2C oraz zarządzaniem projektami IT. Wieloletni menadżer sieć szkół językowych oraz platformy e-learningowej.

Trener z zakresu sprzedaży, przedsiębiorczości, oraz technik SEO. Autor bloga i kursu pozycjonowania dostępnego na stronie: www.kursyonline.eu

Koordynator zespołu opracowującego licencjonowane metody nauczania języka angielskiego i niemieckiego wykorzystującej nowe technologie.

Autor scenariuszy do gier edukacyjnych, twórca materiałów e-learningowych i video-learningowych. 

 

ms

Marek Szurawski

od wielu lat zajmuje się metodami treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych; prowadząc autorskie seminaria "Nowoczesne techniki uczenia się" oraz "Pamięć w biznesie i zarządzaniu" w rozmaitych Centrach Szkoleniowych, instytucjach i szkołach wyższych (m.in. Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej).

Autor programów radiowych i telewizyjnych poświęconych kształceniu pamięci, w tym Radiowego Treningu Pamięci i Chwili na Myślenie; twórca Memoriad Szkolnych.

Tłumacz już klasycznych książek "Sekrety Superpamięci" i "Superpamięć dla uczących się" Harry Lorayne'a oraz "Pamięć na zawołanie" Tony Buzana. Autor bestselerowych książek, m.in.: "Pamięć. Trening interaktywny", "Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski", "Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski".

 

 


 
 
 
 

Beata Wawrzyniak-Chrzanowska

Opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis opis