Kurs Szybkiego Czytania

    Wiemy jak ważna jest efektywność działania. Cenimy sobie również praktyczne rozwiązania, które bezpośrednio przekładają się na osiągane wyniki. Dlatego oferujemy Państwu szkolenie, którego ukończenie natychmiast zwiększy wydajność Państwa pracowników oraz zwiększy ich zadowolenie z wykonywanej pracy - Kurs szybkiego czytania i efektywnego zapamiętywania.

ODBIORCY
Program szkolenia kierowany jest do osób dorosłych ze szczególnym wskazaniem na menadżerów oraz osoby wykonujące pracę biurową. Zajęcia mogą być prowadzone w formie warsztatów grupowych lub indywidualnego treningu. W przypadku zajęć grupowych optymalna wielkość grupy to 8 osób.

MIEJSCEkurs-szybkiego-czytania
Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Państwa firmy lub w naszej sali szkoleniowej w centrum Łodzi. Po wcześniejszym ustaleniu istnieje również możliwość zorganizowania zajęć  w innych miastach Polski lub online.

RAMOWY PROGRAM KURSU
Szkolenie dla firm obejmuje łącznie 38 godzin lekcyjnych treningu (głównie metodą warsztatową) w trakcie około 8 tygodni. Przy czym najlepsze efekty przynoszą szkolenia odbywające się 2 razy w tygodniu po dwie godziny.

PROGRAM NAUKI OBEJMUJE 4 MODUŁY:
v Szybkie czytanie - Program zwiększania tempa czytania odbywający się wieloetapowo;
v Techniki pamięciowe proste i złożone - niezbędne do przyswajania informacji;
v Mapy myśli - nowoczesny sposób notowania i zapamiętywania:
v Efektywna nauka - m.in. : sposoby koncentracji, relaksacji, style uczenia się.

Po indywidualnych konsultacjach istnieje możliwość dostosowania programu do tematyki danej firmy oraz codziennych zadań pracowników uczestniczących w kursie.

PROWADZĄCY
Zajęcia realizowane są przez licencjonowanych trenerów szybkiego czytania i technik pamięciowych. Pozwala nam to utrzymać wysoką jakość nauczania i gwarantować skuteczność kursu.

GWARANTUJEMY KONKRETNE EFEKTY!
v Zwiększenie tempa czytania (od 100% do 500%) z zachowaniem rozumienia czytanego tekstu;
v Polepszenie pamięci oraz zdolności koncentracji;
v Sprawniejsze kojarzenie faktów, dobór indywidualnego, optymalnego dla siebie sposobu uczenia się;
v Pozyskanie umiejętności skutecznego zapamiętywania kłopotliwych treści (poprzez techniki pamięciowe);
v Obniżenie poziomu stresu dzięki nabyciu umiejętności szybkiego relaksowania się.

 

SZYBKOŚĆ CZYTANIA - PRZYKŁADOWE RAPORTY

 efekty kursu g1

ZAPAMIĘTYWANIE - PRZYKŁADOWE RAPORTY