Centre for the innovation and development of education and technology
Hiszpania

Centrum Innowacji i Rozwoju Edukacji i Technologii (CIDET) jest konsorcjum treningowo-konsultacyjnym, skoncentrowanym na nauczaniu dorosłych i edukacji z zakresu nowoczesnych technologii. Siedzibą Centrum jest Castellon (Hiszpania), ale współpracuje ono z instytucjami z całego kraju i z zagranicy.

Centrum specjalizuje się w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji w dwóch poniższych zakresach:
vTechnologia jako przedmiot nauczania i uczenia się ? nie tylko dla dorosłych uczniów (w tym seniorów), ale również dla ekspertów, trenerów, nauczycieli i menadżerów.
vTechnologia jako narzędzie i metodologia nauczania innych przedmiotów i obszarów nauki (takich jak języki obce, zdrowie, kultura, tolerancja, przedsiębiorczość itp.), realizowana w różnoraki sposób (jako tradycyjne nauczanie, samokształcenie). Możliwe jest zaspokojenie potrzeb różnych grup uczących się (seniorów, osób zagrożonych wykluczeniem, niepełnosprawnych, imigrantów) poprzez zastosowanie dowolnych modeli uczenia się (edukacja nieformalna, pozaformalna, współpraca uczących się, uczenie się międzypokoleniowe).

Jako konsorcjum treningowo-konsultacyjne CIDET główny nacisk kładzie na wykonywanie ekspertyz i pozyskiwanie wiedzy, która może być stosowana w celu rozwijania i tworzenia odpowiedniego środowiska uczenia się, badań naukowych i szytych na miarę innowacji z zakresu podejścia pedagogicznego, jakości oceniania, ulepszania już istniejących programów nauczania. Oferuje także kursy doszkalające, tworzy i wdraża materiały, które mogą być wykorzystywane do szerzenia wiedzy z zakresu technologii.

Universita delle LiberEta del Fvg
Włochy

Universita delle LiberEta del FVG (ULE) jest centrum kształcenia ustawicznego w Udine, zaangażowanym w edukację dorosłych i szkolenia w sektorze edukacji nieformalnej. Liczy około 4000 członków i organizuje prawie 600 kursów rocznie, prowadzonych przez około 180 trenerów. Specjalizuje się w nadawaniu kwalifikacji osobom dorosłych, tworzeniu wspólnot edukacyjnych, kooperacji w ramach Unii Europejskiej, organizacji kursów o tematyce europejskiej.

Beneficjentami są osoby w wieku od 18 do 80 lat, przeciętnie jednak 40-50.

Główne obszary organizowanych kursów:
v Wiedza ogólna i typowe przedmioty szkolne;
v Technologie komunikacyjno-informacyjne;
v Języki obce i kultury obce;
v Wzrost dobrego samopoczucia psychofizycznego i ochrona zdrowia;
v Podstawowe umiejętności z zakresu literatury, historii, historii sztuki, matematyki, nauk ścisłych itp.;
v Warsztaty artystyczne i rzemiosła.

Główne cele organizacji to:
v Pełnienie funkcji centrum kultury i twórczości dla społeczności lokalnej;
v Stymulowanie uczących się do aktywnej i owocnej współpracy poprzez podejmowanie inicjatyw i projektów i zachęcanie do włączania się w ich realizację;
v Poszerzanie horyzontów - od kultury tradycyjnej do nowych sposobów uczenia się;
v Stymulowanie podejmowania dialogu, organizacja spotkań i wymiana idei pomiędzy osobami w różnym wieku i o różnym pochodzeniu;
v Wspieranie i stymulowanie przedsiębiorczości u osób w różnym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

ULE jest integralną częścią życia kulturalnego miasta, dzięki promowaniu i podejmowaniu inicjatyw związanych z informowaniem i nadawaniem kompetencji w zakresie kultury w ramach idei edukacji przez całe życie. Jest również zaangażowane w szerzenie idei zrównoważonego rozwoju i edukacji permanentnej poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw, których celem jest promocja aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości wśród osób starszych i seniorów.

A zatem, działając w sektorze edukacji nieformalnej, centrum ULE współpracuje także z sektorem edukacji formalnej i wraz lokalnymi instytucjami promuje kursy, projekty edukacyjne i konferencje, dotyczące kwestii społecznych czy edukacyjnych, skierowane do zarządzających szkołami, trenerów, menadżerów i nauczycieli.