erasmus plusNieustannie pracując nad rozwojem CSB w roku 2014 wraz z dwoma międzynarodowymi partnerami aplikowaliśmy o środki w ramach programu Erasmus +. W efekcie otrzymanego dofinansowania nasza firma koordynuje projekt: "Beautiful Mind" - Open Educational Resources in non-formal senior education. Poniżej zamieściliśmy podstawowe informacje na temat realizowanego przez nas projektu oraz partnerów.

Jeżeli chcielibyście się Państwo dowiedzieć więcej na temat możliwości pozyskania środków w ramach programu Erasmus + prosimy o kontakt mailowy z naszymi specjalistami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU
Innowacyjny Projekt "Beautiful Mind", to aktywna współpraca instytucji wspierających edukację pozaformalną seniorów, w którym wypracowana zostanie dobra, skuteczna forma aktywizacji dla grup nieaktywnych zawodowo w wieku 50+, które dotychczas były wspierane w inny sposób, a nowa forma nauki będzie bardziej skuteczna i efektywna.

logo BM textPoprzez dostosowanie istniejących już pojedynczych instrumentów (istniejących w każdym z krajów partnerskich: Polska, Włochy i Hiszpania), dotychczas stosowanych wobec innych grup docelowych, nastąpi wypracowanie anglojęzycznego przewodnika (tłumaczonego na języki: polski, hiszpański i włoski) dla trenerów , nauczycieli i wykładowców z zakresu kształcenia dorosłych w różnych obszarach wraz z kartami pracy, kursem on-line i filmami instruktażowymi, tak aby jego założona metodyka mogła być z powodzeniem stosowana wobec odbiorców, jakimi są seniorzy.

Najważniejszym celem projektu jest wyjście naprzeciw wyzwaniom edukacyjnym związanym ze starzeniem się społeczeństwa w Europie i stworzenie nowej kompleksowej oferty edukacyjnej dla dorosłych. W tym wymiarze innowacyjności wchodzi w grę adaptowanie i multiplikacja rozwiązań, które są znane i sprawdzone w kraju każdego z trzech partnerów (według określonych przez każdego partnera modułów tematycznych), a poprzez wspólnie zidentyfikowany problem, jakim jest brak nowych i całościowych (a przy tym ciekawych) rozwiązań w edukacji nieformalnej osób w wieku 50 +, możliwe jest wypracowanie kompleksowego produktu służącego grupie defaworyzowanej. Ponadto przewodnik wraz z materiałami uzupełniającymi będzie wsparciem i podstawą do stosowania opracowanych rozwiązań przez trenerów, nauczycieli i wykładowców pracujących z seniorami w różnych instytucjach: uniwersytetach trzeciego wieku, klubach, bibliotekach, czy kołach zainteresowań w Europie.

Jako że każdy z partnerów pracuje na rzecz grupy defaworyzowanej z uwagi na wiek (50+), poprzez systematyczną pracę: szkolenia z zakresu komunikacji i psychologii, aktywności społecznej, kompetencji miękkich i e-technologii, dokonano diagnozy problemu w swoim środowisku. Analiza wyników ujawniła potrzebę stworzenia kompleksowego rozwiązania w pozaformalnej edukacji seniorów - innej niż wykłady i seminaria oraz sekcje tematyczne, które mogłoby być zaimplementowane na potrzeby każdej instytucji i upowszechniane w Europie.

Pomysł stworzenia "Przewodnika" zrodził się podczas realizacji partnerskiego programu Grundtvig "Active Life Learning" w latach 2012-2014, w którego realizację były zaangażowane osoby obecnie związane z Centrum Synergii Biznesu (Polska) i CIDET (Hiszpania). Z kolei partner hiszpański współpracował w latach 2011-2014 z partnerem włoskim przy realizacji projektu "Edusenior", co pozwoliło dostrzec wspólne obszary, w których warto kontynuować współpracę. Tak skonstruowane zespoły partnerskie pozwolą na wypracowanie nowatorskich metod działania oraz ich implementację.